Iváni Közös Önkormányzati Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Fő utca 84.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi ügyintézői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés, közgazdasági végzettség,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • 45/2012. (III.20.) Kormány rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dénes Lajos jegyző nyújt, a 99/542-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Iváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9374 Iván, Fő utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról Dr. Dénes Lajos jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 25.