Iván Községi Önkormányzat
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Iván Községi Önkormányzat 

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A konyhai munka szabályos lebonyolítása, nyersanyag feldolgozás, ételek mennyiségi és minőségi ellenőrzése, elkészítése, a konyhai személyzet munkájának összehangolása, az étlap összeállításában való közreműködés, továbbá az ételek kiosztásában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szakács szakképesítés,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közétkeztetésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Károly polgármester nyújt, a 30/916-9516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Iván Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9374 Iván, Fő utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról Iván Község polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 25.