Községi Önkormányzat Iván

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Fő utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Életkoruk, egészségi állapotuk miatt segítségre szorulók, lakáson történő gondozása, ápolása a gondozási szükséglet szerint. Kötelező adminisztrációs feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló végzettség,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
  • az iskolai végzettséget/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok másolatai
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Károly polgármester nyújt, a 99/542-005, 30/916-9516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Iván címére történő megküldésével (9374 Iván, Fő utca 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 10.