Iván Községi Önkormányzat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Iváni Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Fő utca 84.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és dolgozói felett munkáltatói jog gyakorlása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • •         közigazgatási - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • •         Közigazgatási szakvizsga,
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •         jegyzői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • •         jogtudományi doktori képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz fényképpel
 • •         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • •         a vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelések max. 4. oldal terjedelemben
 • •         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek
 • •         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Károly polgármester nyújt, a 99/542-005, 30/916-9516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •         Postai úton, a pályázatnak a Iváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9374 Iván, Fő utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • •         Személyesen: Baráth Károly, Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Fő utca 84.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Iván, Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Pusztacsalád, Újkér) polgármesterei közösen döntenek a pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 18.