FELHÍVÁS LAKOSSÁGI FÓRUM TARTÁSA

A dokumentáció letölthető:

A településfejlesztési koncepcióról az integrált település fejlesztési stratégiáról es a település rendezési eszközökről, valamint egyes település rendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A.§. (1) bekezdésének megfelelően ez úton tájékoztatom, hogy Ivan Községi Önkormányzat Polgármestere a 8/2021.(I.25.) határozatával a település helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását határozta el, az Iváni 036/3 hrsz-ú telket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, annak érdekében, hogy a területen új sportcsarnok kialakítására kerülhessen sor.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánította továbbá a polgármesteri hivatal 505/1 hrsz-ú telkét és a 489 hrsz-ú útterületet annak érdekében, hogy a tervezett telek kiegészítés végrehajtható legyen.
A településfejlesztéssel es településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel es a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Iván Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (III. 5,) önkormányzati rendelete alapján) a településrendezési terv eljárás véleményezési szakasz- módosításáról az Ivani Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján valamint a lakossági fórumon tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket.

A tervező Regioplan KFT. elkészítette a véleményezési dokumentációt, amely az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalban (9374 Ivan, Fő utca 29.) megtekinthető, valamint letölthető a www.ivan.hu honlaprol.

A lakossági fórum megtartásnak
Helyszíne: Iván Községi Önkormányzat
9374 Ivan, Fő utca 29. ( Tájház)
Ideje: 2021. július 07. ( hétfő) du.15.00 óra

Kérem, hogy a rendezési tervmódosításával kapcsolatos észrevételeket legkésőbb:
2021. július 16 napjáig megküldeni szíveskedjenek.

Írásos észrevételeiket az alábbi címre
levél útján: Iván Községi Önkormányzat 9374 Ivan, Fő utca 29.
elektronikus levél útján: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát."


Iván, 2021.június 15.

Hajtó Péter
polgármester