Szechenyi Logo 02

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

8/2014 (XI.27.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Az Iváni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a 2014 november  27-én megtartásra kerülő  képviselő testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.) Napirendi pont: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Számlanyitásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

 

2.) Napirendi pont: A 2015-2016 tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatárok meghatározása.

Szóbeléi előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

 

3.) Napirendi pont: Krízishelyzetben lévő roma családok karácsonyi támogatása.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

 

4.Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

 

A képviselő testület felkéri a napirendi pontok előterjesztőit, hogy az elfogadott napirendet a fenti sorrendben terjesszék a képviselő testület elé.

 

Határidő: azonnal

Felelős. Vajda István korelnök

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2014 (XI.27.) nemzetiségi önkormányzati határozat

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartási törvény rendelkezéseinek megfelelően bankszámla nyitását határozza el.

 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámláját/pénzforgalmi számlaszámát/ a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Iváni Kirendeltségén nyissa meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vajda István elnök

 

 

Ezt követően a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazttal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

10/2014 (XI.27.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Az Iváni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 2015/2016 tanévi iskolai felvételi körzetek megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 

Az Iváni Roma Nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei  Kormányhivatal által  a 2011. évi CXC. Törvény 50 §-a (8) bekezdése alapján meghatározott településekre vonatkozó 2015/2016. iskolai körzetet, amely szerint – Iván, Csáfordjánosfa, Csér és Pusztacsalád Községi Önkormányzatok Általános Iskolája – 9374. Iván, Ady Endre u. 2. szám (OM. Azonosító_030674) felvételi körzete megegyezik Iván, Csáfordjánosfa, Csér és Pusztacsaládtelepülések közigazgatási területével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vajda István elnök

 

Ezt követően a képviselő testület 3 szavazattal ellenszavazat és tartzkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2014 (XI.27.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Az Iváni Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő testülete Iván településen élő,  krízishelyzetben lévő Roma Nemzetiséghez tartozó családok részére, - családonként 2500 Ft azaz kettőezerötszáz forint értékben - élelmiszer-csomag támogatást állapít meg.

Az élelmiszer-csomag támogatást a képviselő testület az alábbi családok részére biztosítja.

 

 

-          Kolompár Gabriella Iván, Rózsa u. 5.

-          Karikáné Vajda Mónika Iván, Rózsa u. 11,

-          Vajda Mercédesz Iván Kápolna utca 45 

-          Vajda Hédi és családja Iván Rózsa utca 26

-          Vajda Péter és családja  Iván Rózsa utca 9

-          Vajda Irén és családja Iván Rózsa utca 22

-          Kolompár Gabriella és családja Iván Rózsa utca 5

-          Vajdána Kolompár Gyöngyvér és családja Iván Rózsa utca 5

-          Király Józsefné és családja Iván Rózsa utca 15

-          Vajda Melinda és családja Iván Rózsa utca 2

-          Vajda Erzsébet és családja Iván Rózsa utca 12

-          Kovács Dávid és családja Iván Kápolna utca 45

-          Kovács Péter  és családja Iván Kápolna utca 14

-          Horváth Csabáné és családja Iván Kápolna utca 52

-          Kolompárné Kolompár Andrea és családja Iván Rózsa utca 7

 

szám alatti lakosok részére.

 

A képviselő testület megbízza az elnököt, hogy a megállapított értékben a létfontosságú élelmiszereket vásárolja meg, és gondoskodjon az élelmiszercsomagoknak az érintett családok részére történő eljuttatásáról.

 

Határozat: azonnal

Felelős:Vajda István  elnök