Szechenyi Logo 02

Szechenyi LogoKedvezményezett neve: Iván Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 9374 Iván, Fő utca 84.

Pályázati konstrukció: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt címe: Iván község környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00050

Elnyert támogatás: 175 110 810,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.07.31.

A projekt befejezésének határideje: 2023.12.18.

Projekt célja és tartalma:

Iván község Győr-Moson-Sopron megyében, a Soproni járásban fekszik. Szinte minden oldalról erdő határolja. Külterületének 8 tavát a horgászok szívesen keresik fel, közúti megközelítése a 84. sz. főút simasági csomópontjából mellékútvonalon biztosított. Iván település csapadékvíz-elvezetési koncepciója az utcákban található nyílt árkos és zárt csapadékvíz elvezetésre és helybeni szikkasztásra épül. A korábbi években a település törekedett a területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvízkárok enyhítésére. Ennek eredményeként kiépült a település központi részén a zárt és nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer, így a település ezen részén a csapadékvíz elvezetése biztosítottá vált. Azonban a meglévő elvezető rendszer állapota azóta jelentősen leromlott, telítettsége miatt annak áttervezése szükséges, a nagyobb csapadékesemények utáni elöntések elkerülése érdekében. Iván közigazgatási területén található a Kocsód-patak, az Iváni főlecsapoló-csatorna, a Sipkás-árok, a Csáfordi-árok és a Hamvasztói- árok, valamint a Köles-ér víztest. A csapadékvizek fő befogadója az a szikkasztó tó, melyen az Iváni főlecsapoló-csatorna halad át. A település az sp.1.2.1 Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője elnevezésű felszín alatti víztesten fekszik. A csapadékvíz elvezetése a település mélyebben fekvő, további részein nem megoldott. A meglévő nyílt és burkolt földárkok nem kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal a csapadékvíz elvezetését nem tudják biztosítani. Szükséges a további beavatkozás a csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében. A fejlesztés megvalósulásával a továbbiakban nem kell újabb vis-maior eseményekkel számolni, magán és közterületi veszélyeztetések megszűnnek. Megnyílik a lehetőség a további közterület rendezések előtt, illetve a rekonstrukció a már kiépül infrastrukturális elemek – különösen útburkolatok – állagmegóvásához nélkülözhetetlen. A tervezési terület vízgyűjtő területén – a József Attila utcában – jelenleg az utca déli oldalán burkolt árok, az é-i oldalon folyóka található, azonban ezek állapota leromlott, rekonstrukciója szükséges. Várhatóan kiépítésre kerül 254 fm hossz-ban előregyártott nyílt árokburkoló elem, folyóka, illetve 63 fm zárt szakasz. Erre azért van szükség, mivel a közterület szélessége helyenként a 10 m-t sem éri el , az utcában teljes közműhálózat

található, a nyílt árok az útpadkát, és útburkolatot is érintené. A Rákóczi utca vízgyűjtő területén jelenleg zárt és nyílt csapadékvízbelvezetés üzemel vegyesen. A meglévő zárt szakasz mely az Iványi-csatornába csatlakozik állapota leromlott, az idők során feliszapolódott, rekonstrukcióra szorul. Az utca többi részén nyílt, földárok találhatóak, melynek állapota az idők folyamán erősen leromlott rekonstrukcióra szorul. A terület befogadója a meglévő szintén rossz állapotban lévő többfunkciós tó. A szóban forgó tóbtöbb-funkciós, záportározó, csapadékvíz befogadó, rekreációs talajvíztó, illetve az Iványi-csatorna vizeit is felfogó tározó (átfolyásos tó). A tóba érkeznek a település északi oldaláról a csapadékvizek az Iváni-csatornán. A tó rendelkezik egy meglévő zsilippel, melyen keresztül a területre érkező csapadékvizeket irányítani, kormányozni lehet(ne) az Iváni csatorna déli szakaszába. A zsilip helyreállítás szükséges. Az tó rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a meglévő Iváni-csatorna rekonstrukciója is szükséges a bevezetés és kivezetés utáni szakaszokon- 100-150 m hosszban. A Rákóczi soron meglévő folyóka szakasz egy meglévő víznyelőbe csatlakozik, azonban a víznyelő nem csatlakozik már meglévő rendszerhez, ezért kiöntések, elöntések fordulnak elő. Ezért ennek a víznyelőnek a rendszerbe

kötése szükséges, az út alatti átvezetéssel, a felújítandó nyílt árokba. Ezen a tervezési helyen várhatóan kiépítésre kerül 610 fm hosszban nyílt árok, 35 fm zárt szakasz, illetve megvalósul a meglévő szikkasztó tó rekonstrukciója. A Kápolna utcában jelenleg nyílt árkos vízelvezetés van, melynek állapota az idők folyamán erősen leromlott. Az átereszek feltöltődtek, néhol a kapubejároknál feltöltődtek az árkok. Tervezett állapotban az árkok tisztításra, profilozásra kerülnek, mellyel párhuzamosan az átereszek felújításával a csapadékvíz elvezetés folyamatosságát biztosítjuk. A terület befogadója a meglévő Iváni csatorna, mely a bevezetés után szintén rekonstrukcióra kerül ~ 100 fm-en. Ezen a területen várhatóan kiépítésre kerül, 210 fm nyílt árok a kapubehajtók átépítésével, valamint 1180 fm nyílt árok. A műszaki tartalom részletezését a szakmai koncepció tartalmazza. A tervezett fejlesztéssel megvalósul a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkenése és a környezeti káresemények megelőzése.

A projekt 100%-os készültségéről a dokumentumot az alábbi helyről lehet letölteni: